Startsida

Välkommen till Sanningen som ger dig liv, i Jesu Namn!
 Under-Reconstruction

Hej! Och välkommen till min sida som nu är under nykonstruktion…

Christianevent

Stian ”Christian” Solli

Jag gör mitt yttersta för att du som besöker denna sidan ska få uppleva ”Ordet” som levande!

På slutet av 90 talet så fick jag mitt kall till att gå ut i världen och förkunna ordet för skapningen…

Under tiden som har gått har Jesus gett mig möjligheten att få predika hans ord i Indien. Vi får självklart inte glömma Sverige! Men det viktigaste i ens kristna liv är att vara lydig inför herren och höra efter vad HAN vill.

Jag måste säga att jag har den största respekt för Guds Ord och allt vad det innehåller!!!

Gud välsigne dig…

Bönekammaren

Ekumenik

Kontakt   

Länkar   

Ef. 2:8

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.

Heb. 11:1

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.